Ing. Magda Cigánková-Fialová

Zahrada u Frýdku-Místku

Jedná se o méně typickou zahradu, kdy tvary výsadeb jsme přizpůsobili kamennému obkladu – kyklopskému stylu.

Veškeré tvary vycházejí z trojúhelníků a ležatých mnohoúhelníků. Zahrada je v přední části reprezentativní. Vzhledem k velmi prosklenému domu jsme pro intimitu vytvořily kostru z jehličnanů a doplnili ji velkým množstvím stálezelených dřevin. Pro odlehčení kompozice jsme využili travin, kombinovaných trvalkových záhonů. Důraz byl kladen na žlutou barvu květů. Předjaří podpoří velké množství cibulovin.

Realizace

fa Ivánek-Zeman, 2012-13

Galerie