Ing. Magda Cigánková-Fialová

Rekonstrukce zahrady MŠ Horymírova v Havířově

Název: REKONSTRUKCE ZAHRADY MŠ HORYMÍROVÁ V HAVÍŘOVĚ
Lokalita: město Havířov
Projekt: březen 2010
Realizace: 2011
Investor: Statutární město Havířov

Vazba zahrady na okolí je jeden z podstatných prvků, jež by měl být vyřešen tak, aby byla zahrada školky dostatečně odcloněna od okolního prostředí, a to hned z několika důvodů.

První důvod je bezpečnost dětí na zahradě, která zahrnuje i kontaktování dětí s jinými lidmi v průběhu pobytu dětí na zahradě. Je žádoucí, aby děti nemohly být kontaktovány lidmi vně zahrady. Další důvod je nutnost dobrého oplocení v nočních hodinách, kdy přes plot do zahrady vnikají cizí osoby, které zde zcizují majetek, ničí ho nebo zde provozují nežádoucí činnost.

Zahrada školky by však neměla být oddělena zcela neprůchodnou zdí. K oddělení prostoru mimo oplocení použijeme hlavně zeleň živých plotů.

Nejdůležitější části úprav tvoří řešení zpevněných ploch. Staré plochy se v celém rozsahu odstraní a jejich výměra se znatelně sníží, čímž vznikne v areálu zahrady i větší trávníková plocha pro míčové hry. Ze zahrady se odstraní nevyhovující mobiliář a pískoviště. Na tomto základě vznikne v zahradě prostor pro novou koncepci řešení.

V přední části zahrady pod řadou javorů – za budovou – budou umístěny lavičky se stoly ve štěrkové ploše. Posezení pro děti může sloužit např. v době svačinek nebo na kreslení.

Na současný chodník ze zámkové dlažby naváže chodník ze stejné dlažby, i se stejným obrubníkem a podél východní strany zahrady se vytvoří větší plochy ze zámkové dlažby pro shromažďování dětí. Hraní her a kreslení na zemi.

Na vstup do zahrady chodníkem ze zámkové dlažby navazuje kruhový rondel a dále dráhy pro jízdu na koloběžkách atd. Dráhy budou z živice s betonovými obrubníky široké 1,5m.

Úplně v jihozápadním rohu zahrady bude cca 150cm vysoký kopec, z níž povedou skluzavky končící v dopadové štěrkové ploše. . Při dojezdu je navržena tlumící vrstva štěrku v rozsahu prostorového uspořádání dopadové plochy. V místě, kde je kopec za dráhou z živice je koncentrovaný prostor, pro hrací prvky vyžadující dopadovou tlumící vrstvu. V štěrkové dopadové ploše budou umístěny veškeré hrací prvky, které dopadovou plochu dle normy potřebují. Plocha naproti skluzavek bude mít prolézavou sestavu s lezeckou a síťovou stěnou. Ve štěrkové ploše u této sestavy jsou umístěny také dvě pískoviště ze segmentů, stávající a přemístěný koník na pružině a stávající dřevěné auto. U této plochy jsou navrženy dvě lavičky bez opěradel. Třetí pískoviště je umístěno v trávníkové ploše, dopadová plocha kolem pískoviště je provedena ve štěrku.
Díky tomuto uspořádání vznikne podél západního oplocení větší obdélníkový prostor s trávníkem. Na každou stranu, na sever i na jih jsou umístěny do středu hrazdy. Pouze jednoduché, které budou, kromě cvičení sloužit i jako branky pro hraní fotbalu.

V centru zahrady, jejich blízkosti bude ohraničená štěrková plocha s vsakovací vrstvou a trativodem pro dětský vodní prvek, který nepotřebuje pro provoz vodovodní přípojku, ale dá se napojit na zahradní hadici s vodou.

Další zpevněná plocha ze zámkové dlažby je u vjezdu do školky na západní straně se oproti stávající rozšíří na šířku brány pro vjezd.

Aktivity dětí na zahradě jsme rozdělily do několika druhů, a na jejich základě vytvářely celkový  návrh. Jedná se o aktivity:

  • Pohybové, které zastupují činnosti:
    • Pro výdrž– jízda na koloběžce, kole, bruslích, běhání.
    • Pro zvýšení obratnosti a dovednosti - pohyb na sestavách, hrazdách, skluzavkách atd…
  • Klidové, které zastupují činnosti:
    • Naučné a informativní, posezení a aktivity u stolu, hry na pískovišti atd…

K tomuto účelu jsou v zahradě pod stromy znovu umístěny opravené sezení se stoly a místo hlíny budou na štěrkové ploše.

Galerie