Ing. Magda Cigánková-Fialová

Ozelenění Masarykových sadů

Název: OZELENĚNÍ MASARYKOVÝCH SADŮ
Lokalita: Český Těšín
Projekt: 2009
Realizace: 2010
Objednatel: architektonická kancelář S4

Projekt sadových úprav byl zpracován pro hlavního dodavatele celé revitalizace Masarykových sadů v Českém Těšíně.
Výhodou parku byla, že se nezakládal úplně od začátku a i přes bývalou vichřici, která jej velmi poškodila, zde zůstala hlavní kostra vzrostlých stromů.

V současné době se v parku nachází lípy, jasany, jírovce a i jilmy, které dnes již nejsou tak časté.
Nové dřeviny jako jinany, platan a svitely vnesly do kompozice vzdušnost a světlo. Použitím pár tmavě červenolistých dřevin se dodala pestrost. Při výběru byl brán důraz na habitus, který je vzdušný nebo zajímavý a nepůsobí v prostoru parku těžce. Keřové výsadby jsou jako dělící v kombinaci celoročního a postupného kvetení. Pro každé období roku se v parku nachází kvetoucí či jinak atraktivní skupina dřevin.

Na severní straně jsou úpravy lineární a dělící. Doplnila se alej současných lip. Pod nimi je k oddělení navržen stříhaný živý plot z ptačího zobu – Ligustrum vulgare’Atrovirens‘, který je částečně stálezelený. Prvek stříhaného živého plotu je v severní části parku použitý na více místech, a to u východního vstupu a u vstupu ve středu parku.

Dalším pravidelnějším prvkem v parku je snížená výsadba kolem památníku. Ve středu plochy je elipsovité místo s trávníkem a po okrajích je výsadba půdo-pokryvných bíle kvetoucích růží, jimž záda tvoří stálezelené nízké tisy.
Do parku jsou navrženy velmi atraktivní dřeviny. Především je zde posilněn zimní efekt s dřevinami, které jsou stálezelené, ale i v zimním období kvetoucí. Na příklad sakura Prunus subhirtela’Autumnalis rosea‘ jemně začíná nakvétat již v listopadu a její hlavní doba kvetení je podle počasí na přelomu března až dubna, kdy kvete v době před počátkem olistění a park tak krásně oživí. Další dřevina kvetoucí v listopadu a prosinci vonnými růžovými květy je kalina Viburnum farreri. V předjaří začne v parku kvést skupina vilínů – Hamamelis x intermedia a po něm rozkvétají drobné stromy v jižní části – muchovníky Amelanchier arborea’Robin Hill‘, který má krásné bílé květy v období dubna. Nejvíc hluché místo v květech bývá pozdní léto a to je zde zastoupeno svitelem Koelreuteria – krásný široký strom se žlutými latami květů a měchýřky plodů zůstávající na stromě celou zimu.

Výsadby jsou rozčleněny prostorově tak, aby park působil vyváženě.
Jelikož je výsadba prováděna v širší nivě toku Olzy, lze předpokládat v místě vhodnou propustnost půd a zároveň dostatek vláhy.

Galerie