Ing. Magda Cigánková-Fialová

Ochranná zeleň a výsadby u Lubiny v Mošnově

Název: Náhradní výsadby v k.ú.Mošnov
Lokalita: k.ú. Mošnov
Projekt: 2006
Realizace: podzim 2008
Investor: Statutární město Ostrava

Výsadby vznikly na základě vzniku ekologické újmy při budování části průmyslové zóny v části k.ú.Mošnov. Projektované výsadby slouží jako izolační pásy od obchvatových komunikací. Doplnily se výsadby podél řeky Lubiny po dohodě se správci toku a osadily se remízky na okraji obce.

Použity byly lokální druhy dřevin – duby, javory, třešně, hlohy a jilmy dle částečných požadavků odboru životního prostředí.
Došlo k výsadbě 1100 ks stromů.

Galerie