Ing. Magda Cigánková-Fialová

Aleje v Mošnově

Název: Náhradní výsadby v k.ú.Mošnov
Lokalita: k.ú. Mošnov
Projekt: 2006
Realizace: podzim 2008
Investor: Statutární město Ostrava

Výsadby vznikly na základě vzniku ekologické újmy při budování průmyslové zóny v části k.ú.Mošnov. Po dohodě se starostou obce byly výsadby směřovány na aleje kolem menších komunikací. Druhové složení bylo konzultováno s životním prostředím města Příbor pod jehož působnost Mošnov spadá. Do jednání se vstoupilo i se zemědělcem obhospodařujícím navazující pozemky.

Galerie