Ing. Magda Cigánková-Fialová

Alej a výsadby v k.ú. Sedlnice

Název: Náhradní výsadby v k.ú.Sedlnice
Lokalita: k.ú. Sedlnice
Projekt: 2010
Realizace: podzim 2010
Investor: Statutární město Ostrava

Výsadby vznikly na základě vzniku ekologické újmy při budování průmyslové zóny v části k.ú.Sedlnice.

Obě lokality pro výsadbu byly vybrány obcí Sedlnice na základě zhodnocení jejich významů pro obec a její nejbližší okolí.

Lokalita I. – zámecký park p.č.77/1

V rámci současného stavu jsem podrobně popsala charakter parku a stav její zeleně. Díky průzkumům jsme si udělali přesný obraz druhového složení dřevin v parku. Na tomto základě jsme pak navrhli nové dřeviny.

I přes nedávnou kalamitu je v parku množství dřevin dostatek. Přibližně před 6ti lety zde byly provedeny dosadby.

Na základě všech výše uvedených informací jsme navrhly do parku výsadbu 40 kusů stromů. Při výběru jsme braly v potaz přírodní podmínky lokality, méně slunce a jarní vylévání říčky Sedlnička do prostoru parku.

Záměrně jsme zvolily druhy pro oživení a větší druhovou diverzitu. Vzhledem k faktu, že se jedná o park a ne volnou krajinu navrhujeme i druhy nepůvodní.

V první řadě jsme chtěli oživit park červenolistými stromy, které díky svému tmavému habitu dotvoří prostorovou koncepci a prodlouží průhledy, v neposlední řadě vytvoří záda světlejším dřevinám v popředí. K tomuto účelu jsme použily červenolisté javory a dva buky umístěné tak, aby za cca 60-100let vytvořily dominantní solitéry po dožití současných.

Další barevné zpestření přinesou do kompozice olše šedé se stříhanými listy navržené ke břehům říčky. Na břehy jsme použily i osvědčené americké Liliovníky s nádhernými květy ve tvaru tulipánu.

Pro barevnou pestrost v období podzimu jsou do parku navrženy jinany se svou nádherně žlutou a bahenní duby pro ohnivě oranžovou.

Další nedostatek, který jsme v parku řešily, byla naprostá absence kvetoucích dřevin, jak v jarním, tak v letním období. Rozhodly jsme se doplnit květy hlavně v letním období výsadbou nejrůznějších hortenzií, které se do vlhkého polostínu hodí.

U stromů jsme nakonec zvolily jemně růžově kvetoucí drobné třešně s postupným vykvétáním od podzimu do jara.

Keřové skupiny jsou v parku navrženy mimo vstupu tři a jsou vloženy do hlavních pohledů hlavně od příchodu. Jsou vždy u laviček. První, která je vidět přímo od vstupu má v zádech červenolisté javory. Tvoří ji nízké jehličnaté microbioty a hortenzie s vilíny se žlutým kvetením v předjaří.

Druhá skupiny zaujme pohledem přes mýtinu šikmo a jsou zde doplněny stávající tisy o další s cca 2,5m vysokými listnatými keři se zajímavými květy v bílé barvě – Cornus florida a Hydrangea paniculata.

Velké změny nastanou i u vstupu, kde se odstraní stávající pozůstatek růží a vysadí nový kompaktní záhon z pokryvných třezalek a kolem památníku dojde k výsadbě tisů. Na vyvýšeném parteru jsou navržené dva převislé červenolisté buky s magnolií.

Mezi lavicemi k posezení dnes rostou smrky, a ty jsou pro vytváření stínu vzhledem ke svému plytkému kořenění a křehkosti nevhodné. Tyto smrky bude odstraňovat obec. Na jejich místo přijdou vysázet jasany, které mají krásné dlouhé kmeny a jsou rychle rostoucí.

Lokalita II. – alej p.č.1235

Způsob návrhu této lokality byl předem jasný. Podél komunikace jsme navrhly alej s drobnějších lip. Taxon byl zvolen na základě požadavku obce. Lípy jsou medonosné stromy a do krajiny se hodí. Vzhledem k faktu, že alej je již součástí krajiny bylo nutné zvolit domácí druh dřeviny.

Vzdálenost jednotlivých stromů od sebe bude 7m což je dáno velikostí koruny u dospělých jedinců.

Galerie