Ing. Magda Cigánková-Fialová

Krajina

V rámci ateliéru navrhujeme výsadby do krajiny – doprovodnou zeleň pro cyklostezky, stromořadí podél cest, ale i výsadby ovocných dřevin na mezích mezi obdělávanou půdou, výsadby remízků. Navrhovali jsme zeleň kolem vodních toků a izolační zeleň.