Ing. Magda Cigánková-Fialová

Zahrada MŠ Olbrachtova v přírodním stylu

Název: Zahrada MŠ Olbrachtova v přírodním stylu – Karviná – Ráj“
Lokalita: Karviná
Projekt: 2013
Realizace: proběhne 2014
Investor: město Karviná – dotace OPŽP

Navrhování zahrady v přírodním stylu zde probíhalo velmi přirozeně ve spolupráci s ředitelkou školky. Vzhledem k faktu, že již dříve zde nebyly příznivci instantní zahrady s nepřírodními prvky, otevřelo se tak pole fantazii a hlavně potřebám dětí souznít s přírodou a užít si hraní venku. Při návrhu jsme nejdříve zohlednili stávající stav zahrady. Naštěstí je v zahradě dostatek prostoru pro nové ztvárnění. Jedno z vodítek byla pro nás publikace „Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu“. Nové pojetí dá dětem prostor pro vytváření vlastních her, příběhů a nenutí jim přesně danou  činnost.

V návaznosti na to jsme se pokusili zapojit do hry jednotlivé konstrukční prvky. Těmi jsou půda, voda, kámen a rostliny. Půda bude zastoupena několika způsoby. Vznikne zde bylinková pyramida, kde děti budou pěstovat bylinky a koření. Ke hrám bude přispívat i upravený kopec v zadní části zahrady. V rámci nového návrhu bude kopec domodelován, aby měl větší využití. Jeho střed zůstane nedotčen, ale po okrajích ze západní strany domodelujeme pozvolnější svah a vytvoří se zde prostor pro zabudování pumpy. Pumpa bude mít doplňovací nádobu zabudovanou do země, tu budou, po předchozí domluvě, spravovat a udržovat paní učitelky z místní školy. Proto, aby děti měli možnost při hře s pískem, hlínou a štěrkem používat vodu, je nutné ji na zahradu dostat. Protože z hygienického hlediska, není dovoleno používat dešťovou vodu, museli jsme vymyslet způsob, jak ji na zahradu dostat. Technicky nám není umožněno vybudovat zahradní přípojku vody. Nakonec jsme dospěli k rozhodnutí, že na vyvýšeném kopečku se instaluje klasická malá (60cm vysoká) litinová pumpa. Zdroj vody bude velmi jednoduchý. Zakope se zde nádoba na cca 30litrů vody. Vodu donesou do nádoby na začátku pobytu na zahradě učitelky a děti tak budou mít vymezené množství pro pumpování a hru. Díky tomu si uvědomí nenásilně, že zdroje jsou vyčerpatelné a budou si vody vážit. Voda bude téct na kameny a dřevěným korytem do bývalého pískoviště, kde budou větší oblázky, písek, štěrk a hlína. Nenásilně jsme tak k vodě přiřadili i prvek kamene.

Popíšeme nyní celkově nový návrh zahrady od vstupu k její hlavní části.

U vstupu do zahrady částečně upravíme prostor mezi keři. Doplníme ho o extenzivní záhon s trvalkami. Ty budou kvést po celé vegetační období a přilákají na květy hmyz. Roh přední části zahrady ponecháme, protože se zde rozšířily fialky a sněženky, žije zde i ježek v ježkovníku. Půjdeme-li dále po chodníku, dostaneme se na hlavní část zahrady. Nejdříve, hned u budov vedle pískoviště, bude nově zbudované posezení, kde se vejdou dva dlouhé stoly s dlouhými lavicemi, vytvořeny jsou ze dřeva. Vedle posezení jsme navrhli bylinkovou pyramidu, od níž povede směrem na sever linka vyskládaná se zapuštěných kamenů. Bude to označení severu a děti si zde uvědomí světové strany. V bylinkové pyramidě pak uvidí, že některé bylinky jako tymián a šalvěj rostou na slunci směrem na jih a máta s meduňkou má raději toulavý stín, proto je vysazena na sever.

Vedle pyramidy jsou čtyři záhony, každý pro jedno oddělení mateřské školy pro individuální pěstování rostlin. Pyramida i záhony budou vyvýšené se dřevěnými okraji,  nejlépe z akátu nebo modřínu. Navrhli jsme je z dílů používaných na dřevěné pískoviště v délce 1,5m, přičemž vyvýšená bylinková pyramida má délku strany 3m.
Za chodníčkem je středová část zahrady tu ohraničuje chodník ze všech stran, který zde tvoří jakýsi okruh. Uvnitř bude indiánská vesnice vybudována z vrbových teepee. Dvě teepee budou spojeny vrbovým tunelem. Před nimi bude vztyčen totem z akátu na lezení s ochrannou dopadovou plochou. Část s improvizovanou vesnicí odděluje od západní části smyslový chodník. Jeho okraje tvoří různě vysoké dřevěné palisády. Uvnitř se střídají různé materiály jako oblázky proložené většími valouny z řeky, kůra, říční písek, klasická ušlapaná hlinitojílovitá půda s valouny, zapuštěné  seříznuté palisády pro skákání.

Zde děti budou mít postavenou maringotku. Jedná se o stávající maringotku, která se zde pouze přemístí.  Ve stejném se přemístí k pískovišti i lavice se stolem od vstupu, a tak budou u každého pískoviště sezení se stoly v počtu dvou. Z části indiánské vesnice se dají udělat výpravy. Cesta může vést přes smyslový chodník, který má tvar jako řeka. Pomyslný most zde tvoří dvě pružinové lavice. Na ně navazuje opičí (provazový) most, nejlépe z akátu, a za ním je trojitá kladina.

Na konci zahrady se prodlouží kopec, na něm se zachová volný prostor pro běhání, sáňkování a válení sudů. Kolem se do svahu umístí nerezová skluzavka, lezecká stěna s provazem a lezecká stěna s úchyty. Mezi kopcem a chodníkem jsme ponechali volný prostor na míčové hry. Na východní straně ho lemuje trojitá houpačka a hrazda s dopadovou plochou.
V jihovýchodním rohu jsme se pokusili vytvořit iluzi volné přírody. Je zde prostor na skoro 400m2 louky. Navrhujeme květnatou louku, buď osvědčenou směs česká květnice nebo motýlí louky. Prostor doplňujeme solitérně vysazenými lískami a dříny s muchovníky, všechny s jedlými plody. V rámci výsadeb jsou navrženy lísky i ve středu zahrady. Jedna je u smyslového chodníku a druhá na kopci. Navrhujeme i vysadit tři stromy. Bude se jednat o javor, jasan a dub.
V zadní části jsme mysleli na to, že je zde vjezd pro obsluhu zahrady. Bude zde vybudováno i klasické kulaté ohniště s kládovými lavičkami. Ohniště se bude využívat při akcích pořádaných s rodiči.

Galerie