Ing. Magda Cigánková-Fialová

Regenerace sídliště Karviná Ráj

Název: Regenerace sídliště Karviná Ráj – 8.etapa
Lokalita: Karviná
Projekt: 2010
Realizace: 2013
Investor: město Karviná – dotace OPŽP prioritní osa 6

Hlavním úkolem nových sadových úprav je zvýšení druhové diverzity celého řešeného území tak, aby se celkově zlepšily přírodní podmínky lokality a v návaznosti na ně i životní prostředí pro místní obyvatele.

Celkové pojetí je v nepravidelných přírodně – krajinářských liniích, které vytváří kontrast ke strohé pravoúhlé architektuře. V rámci zaměření byly vyznačeny i všechny vyšlapané chodníky v zeleni. Tyto trasy byly respektovány a začleněny. Naopak některé velké chodníky vedly do slepých míst a ty byly zrušeny. Celkově zde nepřibyly žádné zpevněné plochy v relacích na m2 a plochy pro shromažďování a hru jsme pojaly jako mlatové propustné. Což vnímáme pozitivně vzhledem ke špatné dopravní situaci.

Nová zeleň sídliště zjemní a vylepší klimatické poměry. Důraz byl brán na odclonění sídliště od hlavní čtyř- proude silnice 17.listopadu a K.H.Borovského a nové koncepce dvoru mezi rohovým domem a ulicí Prameny. Zeleň v návrhu se stěhuje od fasád domů do center vnitrobloků a na velké volné prostory podél silnic, kde bude mít prostor se vyvíjet ve své přirozené kráse. Navržena je tak, aby při dosažení svého klasického habitu a vzrůstu se nestala prostorově nežádoucí, ale naopak.
Keře zde plní funkci jak okrasnou svými květy a proměnlivostí v čase, tak i dělící a vymezující trasy a prostory.

Pro podtržení přírodního charakteru, který se vnášíme do prostoru sídliště jsme využily volnou plochu mezi rohovým domem a vnějšími ulicemi, kde je vložen pás květnaté louky. I tak je zde spousta prostoru pro klasický trávník k pobíhání a relaxaci.

Galerie