Ing. Magda Cigánková-Fialová

Dotační projekty

Skupinu dotační projekty jsme vytvořily z důvodů představení části naší projekční práce, která je vázaná na rozličné dotační tituly. Jedná se většinou o prioritní osy OPŽP. V rámci projektování vždy ke konkrétní aktuální výzvě zpracováváme projekty. Projektovou dokumentaci konzultujeme pro splnění veškerých předpokladů získání dotace.

V poslední době se jedná hodně o zahrady mateřských škol. Projektujeme i zeleň izolační a zeleň regenerovaných sídlišť.